Festival DNY TANTRY v srdci Prahy, 12. – 16. května 2010, Karlova 25, Praha 1

06.05.2010 08:37

Srdečně Vás zveme na festival DNY TANTRY, spojený se zahájením pravidelných programů v novém prostoru KARLOVKA v srdci Prahy.  Z rozhovorů s Monikou Michaelovou, zakladatelkou  Cest prožitku, jsem vybrala následující úvahy, abych vám vizi celého festivalu i fungování nového prostoru v Karlově ulici přiblížila.  Jakou hodnotu, jakou kvalitu tohle místo má a co na něm člověk může zažívat?

KARLOVKA je označována jako Oáza, jako Chrám, jako studna pro občerstvení a nasycení. Spousta lidí už tady zažila silné momenty, které ovlivnily jejich život, pomohly jim uvědomit si vlastní zdroje  ve smyslu „co mi v životě dělá dobře“. Dům i dvůr pochází z 10 století a jako jeden z mála v centru Prahy si zachoval svůj charakter a zůstal pro "Čechy".

Dny tantry budou v podstatě dílnou pro inspiraci, setkávání, sdílení, tvořivost a porozumění. Komu je takový festival určený?

Je to jiná nabídka. Tato pozvánka je pro lektory, kouče, poradce, lékaře, maséry, zkrátka pro lidi, kteří s lidmi pracují nebo je vedou.  Prožitkové programy jsou pak určeny maminkám a rodinám s dětmi.  Festival Dny Tantry je i pozvánkou pro lidi, kteří bydlí nebo pracují na Praze 1 a v okolí, ale třeba i  pro turisty, jdoucí cestou tradičních učení.
Na festivalu a v programech, které v Karlovce pravidelně budou, vycházíme z faktu, že všichni mají svoji životní cestu, mají dostatek informací o životě ... a tady si to všechno, jak žijeme, pracujeme a milujeme... můžeme prožít v kontextu tradičních učení pro každodenní život. Nejsou to tedy klasické semináře, kde vás někdo učí, jak žít.

Čím jsou Dny Tantry specifické? Co je tady ta CHUŤ? 
Dny Tantry jsou kompletně organická záležitost. Kdo s čím přijde, kdo tady bude dělat jaký program, kdo koho pozve. Organický vznik a tento dům, toto místo, dává možnost prožít něco, co skutečně má potenciál žít a ne to, co někdo zorganizuje za něčí peníze.   

A co to znamená organicky? 
Já to sama na sobě testuju, kdy pouštím kontrolu a již nemanipuluji lidi do toho, aby se to stalo tak, jak já chci. Když si dám možnost se nadechnout a všimnout si, kolik úžasných lidí sem chodí, tak vidím že to funguje, samo, bez úsilí a stresů. Už teď sem přichází kolem dvaceti lidí denně,  aniž by provoz Karlovky oficiálně vůbec začal. Vidím, že si sem chodí zažít to, co potřebují, ať už je tady program nebo prostě jenom sedíme na pavlači a v obědové přestávce se kocháme krásou nebe nad hlavou a zelenajícího se dvorku pod sebou.

Dny Tantry nejsou proto, abychom vás učili, jak přirozeně počít a porodit dítě, nebo vést firmu… Nepotřebujeme vůdce , abychom mohli tvořit. Jsme lidi, kteří prostor Karlovky spoluvytváří a společně sdílí.
Je to tedy pozvání do neduálního bytí,  v přítomné chvíli, na konkrétním a KRÁSNÉM místě.
Dá se vyjít z toho, co máme. Nemůžeme stavět na nějakých snech nebo iluzích, takže Karlovka a Dny tantry budou přesně takové, jaké vzniknou. A v tom je svoboda. To je princip organického vzniku. Vzniká to, co může vzniknout a zůstává to, co má potenciál žít. Vzniká něco pro lidi, vzniká to, co spolutvoříme a ne, že někdo organizuje ostatní, aby něco vzniklo podle jeho systému. 

I organický způsob má samozřejmě strukturu, jisté mantinely a pravidla. Obsah je ale svobodný a tvořený lidmi.
Dá se čas a prostor, stanoví se dny.  Patří tam všichni, kdo tam v tu chvíli jsou. Organická organizace a organické vedení seminářů a setkávání  je o tom, že se vždycky sejdou lidé, kteří můžou a nemusí to dělat na úkor něčeho, co patří do jejich  života.

Nic není dobré ani zlé, aniž by tomu člověk sám dal tyhle nálepky. Všechno je přirozenost života a to, jestli je něco pro člověka nebo pro zemi dobré či zlé, si určujeme my sami. A to se týká i oblasti tradičních učení. Nejsou mantinely život a smrt, není dole a nahoře, vše je jedno.

To je záměr  pro „Rozkvétání  Karlovky“  teď v dubnu,  pro festival Dny Tantry i do budoucna. Aby každý, kdo sem přijde, byť sednout si na kafe dole na dvorku, měl možnost, a to je zase ten tantrický aspekt, něco přijmout, něco dostat. Dát si kafe, užít si výhled z pavlače, připojit se k nějakému programu, může si zajít na masáž nebo na koučink, na oběd… koupit si něco pěkného a praktického.
A  zároveň tím, že něco přijímá, tak i něco dává, protože má důvěru v to, že sám sem i něco nese, už jen tím, že  sem přijde….

Tohle místo si  říká o to, aby se na něm lidé začali potkávat a vidět, cítit, vnímat.

Karlovka  a Dny Tantry jsou prostorem REFLEXE NA CELOSPOLEČENSKÁ TÉMATA.  To je jeden z programů, které chystáme. Dala jsem tomu název již  loni v létě: KRUHY MOUDROSTI. Zveme  lidi, kteří  můžou něco udělat, kteří  mají za sebou v životě zkušenosti a přinesou inspiraci a  možnosti. Budeme zvát také známé tváře, novináře atd., neboť to jsou  lidé, kteří můžou ovlivnit veřejné mínění, a zveme také hlavně  lidi, kterých se to týká!!!
Program DNŮ TANTRY je ochutnávkou toho, jak  Karlovka funguje a bude fungovat.
Dopoledne začínáme programem po cestě do práce, od osmé do desáté hodiny, a po cestě z práce, od třetí do sedmé. To jsou programy, na které může přijít kdokoliv, kdo si potřebuje odpočinout, načerpat síly, potkat se sám se sebou. Je to pozvánka i ke srazu se svojí rodinou. Můžeme  vyjasnit, co spolu vlastně chceme zažívat. Karlovka je místem, které zve všechny rodiny, které mají v sobě touhu žít líp, udělat se svým životem něco, co dává smysl.
Tématem Dnů tantry je INPIRACE PRO KAŽDODENNÍ ŽIVOT. Ne ve  smyslu přijít sem a „nabrat si“, ať už letáky, nebo zážitky, nebo známosti, nebo doteky, jako když člověk vtrhne do supermarketu a nahází to do košíku, zaplatí a pak to doma „sežere“. Neboť to  vlastně  nenasytí hlad, je to jen zaplácnutí něčeho nějakou náhražkou. Tohle pozvání je opravdu k tomu, aby sem člověk přišel a díky tomu, co tady vytváříme, našel krásu sám v sobě.  Aby nechal zrcadlit krásu a zároveň sílu tohoto místa  ke své vlastní kráse, ke své vlastí síle a ke svým vlastním zdrojům energie.. Aby v sobě našel to vlastní místo, tu oázu, tu krásnou rozkvetlou zelenou  oázu  uprostřed sebe a pak z tohohle místa se můžeme podívat i kousek dál, do těch tragédií a smutků a traumat, můžeme se podívat s úctou a s respektem do očí smrti, součásti života.

K PROGRAMU:
Program připravují John Hawken, Monika Michaelová, Tamara Melissa, Kateřina Kramolišová, Alan Lowen, Pavel Filipovský a další lektoři.
Festival v Karlovce zahájí Alan Lowen, zakladatel školy The Art of Being, který žil dlouhá léta v blízkosti indického mistra OSHA.
Ve středu nebo vlastně v průběhu celých Dnů Tantry, budou mít zájemci možnost získat informace o činnosti občanského sdružení Dobrá zkušenost, které bude program Karlovky dále zastřešovat. Připravujeme i programy ve školách a ve školkách. Nepůjde o  programy didaktické ( výukové), ale budou to organické programy,  nejdříve budeme zjišťovat  potřeby, potkávat se v tom, co přinášíme my a co je funkčního v těch systémech, do kterých vstupujeme. Kde se potkáváme? Kdo sem přijde, může si zkusit, ochutnat nebo prožít  tradiční učení tantry, šamanismu, Gestalt terapie, rodinných konstelací apod. a také zjistit, kde se to vlastně potkává, kde se to vzájemně inspiruje.

Zároveň zde bude prezentace Občanského sdružení Inner Adventures (Vnitřní dobrodružství), které  inicioval John Hawken s početnou skupinou lidí, kteří jdou cestou šamanismu a tradičních učení. Je to projekt , ve kterém se plánují programy pro dospívající a pro učitele. Je orientován na střední a vysoké školy. Do obou těchto sdružení  se hledají  pracovníci a dobrovolníci. 

Ve čtvrtek je pozvánka určena pro všechny lidi tantry, pro celý TANTRA TRIBE.  Pro lidi, kteří již prošli semináři tantry a mají nějakou zkušenost nebo pro lidi, kteří nešli na seminář, protože je to neláká, ale láká je tantra a láká je setkat se s lidmi, kteří tantru praktikují.  Zlatým hřebem celého festivalu je odpolední čaj o páté. Je to první otevřené setkání obou velkých učitelů: Johna Hawkena a Alana Lowena.  Já jsem měla to štěstí, že jsem už oba dva spolu zažila dvakrát. Je to podobně silný pocit jako po dlouhé a intenzivní meditaci. Opravdová blaženost live.
Pátek je otevření tradičních učení  pro profese a firmy. Monika Michaelová z Cest prožitku k tomu uvedla: „ Pracovala jsem jak ve firmách, tak v neziskových organizacích. V podstatě  dělám tantru ve firmách již 5 let. Ale nikdy jsem tomu tak neříkala, spousta prvků tantry se zde potkává s Gestalt terapií, s  koučinkem, se systemickými konstelacemi.  Nikdy jsem  do firmy nepřišla učit, ale inspirovat a motivovat. Oni jsou dost chytří v těch svých oborech, jsou vzdělaní, mají svojí vlastní moudrost.

A co tedy firmám nabízíte?
Všechno, celá společnost je o lidech. Momentálně to ale vypadá, že přednost mají systémy. Zveme vás, abychom společně sdíleli a inspirovali se k pozvolné, mírumilovné změně, která přinese opět prostor pro lidi.
Využívejme systémy, ale nenechme se jimi využívat. To neprospívá nikomu a ničemu.
Moje velká inspirace je konference  Wisdom in Action, kde se už desátým rokem schází  stovky žen v rozhodujících pozicích ve firmách, které skutečně můžou začít něco měnit. Pro mě to byla první příležitost  představit Cesty prožitku, masáže a ranní meditace pro firmy. To je něco, co bych ráda v Čechách začala realizovat. Zatím mám nabídky ze zahraničí. V Čechách jakoby firmy pořád spoléhaly na zajeté systémy.
Má pozvánka pro firmy zní:  zpomal, dýchej, všímej si. Karlova 25, Praha 1
Páteční program vyvrcholí na společné TANTRA PARTY v  nádherných prostorách  DRUNA, kde provozuje programy tance, meditace a tantry  má kolegyně Zita Pavlištová. Karlovo náměstí 24, Praha 2
Tématem soboty je ozdravení sexuality v naší společnosti. Čeká nás představení programu Johna Hawkena „Posvátné tělo, vášnivý duch“, což je jednoletý výcvik tantry, program, který John dělá tady v Čechách již jedenáctým rokem, a který změnil život spoustě lidem.

Jedním z témat sdílení a potkávání je otázka“jak tantra ovlivnila můj život?“
Neboť není nejdůležitější jít na nějaký seminář a dělat tantru. To nejdůležitější je, jak žijeme.
Od  11 hodin nás čeká povídání s Johnem a jeho žáky.
 Neděle je věnována tématu  Tantra a sex. Mýtus a realita.  To je největší magnet tantry, nejšťavnatější, nejchutnější téma.  Tantra,  to slovo, je opředené spoustou mýtů,  fantazií a iluzí, ale také spoustou pomluv a nepravd.  Dopoledne dává „Darshan, talks, hovory“ John a bude přítomná i Monika Michaelová, patronka nedělního dne,  která k  pozvánce na neděli dodává: „Tohle je den, který má pro mě největší náboj, přitažlivost, největší grády.  Kdybych si měla vybrat a mohla bych navštívit jen jeden den z celého festivalu, vybrala bych si tento.  Již párkrát jsme vedly takovéto hovory  s Johnem Hawkenem, ať už při tantře nebo při masážích a není to o tom, že John dává moudra nebo Monika poučuje, ale že přijdou lidi, kteří se budou ptát. Každá  otázka je nesmírně inspirující, zavádí ten pohled široko  do každodenního života. Aplikace doteku tantry je v praxi úplně jiná. Duchovní praxe a meditace až k sexuální tantře“.

Pak je tu vytváření si vlastního programu a vlastních prožitků,  budou zde i různé chrámky a krámky. Kdo  zná předešlé akce Cest prožitku a  byl třeba na koncertě Vimala Darpana minulý rok v Botanické zahradě, tak ví, že to jsou například masáže, tantrický dotek, jsou to ochutnávky různých dobrůtek, jsou to úplně  přirozená setkání, ( live meetings, živá setkání). Setkání,  kdy se člověk potká a nemusí vymýšlet, o čem se bude bavit a prožije si to, co zrovna v tu chvíli potřebuje prožít nebo  řešit. Terapie hledá problémy a řešení. Koučink hledá cíle a mapuje cestu k nim. Tantra hledá to, co nás těší. A těší nás to, co si dovolíme prožít, co si potřebujeme prožít. Ať už je to pláč, blízkost někoho, pocit důvěry, pocit bezpečí, pocit přijetí a setrvání v tom láskyplném setkání a prostoru, aniž by to člověka k něčemu zavazovalo. To je ta svoboda. A Tantrici jsou svobodní lidé. Jak říká John Hawken: „ my jsme prostě rebelové“.

Distribuce vstupenek: U Džoudyho, Jugoslávská 7, Praha 2
 Zájemci o program se mohou registrovat na registrace@cestyprozitku.cz
Přijďte a podílejte se na vytvoření prostoru, kam se budete rádi vracet. Těšíme se na Vás!

Nicol Schlezáková
Více informací  a registrace na  www.cestyprozitku.cz nebo www.tantracentrum.cz

 

Autor: Nicol Schlezáková

Líbil se vám článek? Dejte o něm vědět ostatním!

DNY TANTRY v srdci Prahy


Přidejte svůj komentář k tipu - váš názor nás zajímá

 

Tipy čtenářů

Staňte se redaktory našich stránek a přidejte svůj tip

Nástroje

Odebírejte naše RSS RSS kanál

Dnes je 19.07.2024

Svátek má Čeněk

Citát pro dnešní den

Komerční sdělení

Získejte novou profesi !

Nabízíme poslední volná místa v masérském kurzu


www.sweb.cz

Náhled tisku | Vytisknout | Nahoru

2008 – 2009 © Prague Tip | Prohlášení o přístupnosti | Webmaster: c10.cz